Prezentare

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad este un serviciu de interes județean, cu personalitate juridică proprie, înființat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 75/2012 în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi și a Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, ca autoritate la nivel județean cu atribuţii în domeniul activității de prevenire a accidentelor şi organizare a activității de salvare din zona montană şi mediul subteran speologic.

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad funcționează cu echipe de Salvare Montană, Salvare Speologică și de Scafandri.

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad are în componență 2 compartimente de specialitate:

  • Compartimentul Financiar – Contabilitate şi Achiziţii publice;
  • Compartimentul Tehnic – Administrativ – Salvare Speologică şi Montană.

În cadrul Compartimentului Tehnic – Administrativ – Salvare Speologică şi Montană se constituie Formația Județeană Salvamont formată din minim 6 salvatori montani (personal/voluntari/colaboratori) și Echipa Județeană Salvaspeo formată din minim 15 salvatori din mediul subteran speologic (personal/voluntari/colaboratori).

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad colaborează cu Consiliul Judeţean Arad - CJA, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad – ISU Arad, Corpul Român Salvaspeo România – CORSA, Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România – ANSMR, serviciile publice salvamont şi salvaspeo din judeţele învecinate: Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Hunedoara.